Cài đặt và sử dụng vsftpd trong CentOS 5.6
Đăng lúc 6/20/2014 04:11:00 PM
Qua tham khảo các bài viết về cách sử dụng vsftpd trên mạng, mình nhận thấy cách giới thiệu và hướng dẫn còn mơ hồ và chưa cụ thể. mình xin chia sẻ cách làm của mình nhằm giúp các bạn truy cập và quản lý vps/server thông qua terminal một cách hiệu quả.
Để cài đặt, không có gì khó. Dòng lệnh đơn giản như sau:
# yum install vsftpd
Các bước cài đặt tự động và hầu như bạn chỉ cần ấn Y để xác nhận lúc ban đầu mà thôi.
CẤU HÌNH VSFTP
Nhằm tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc, mình không khuyến khích các bạn thay đổi thông tin của vsftpd. Nếu thực sự cần thiết, bạn có thể sửa thông qua dòng lệnh:
# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
Nếu cấu hình không có gì thay đổi, chúng ta sẽ tiếp tục. Vì muốn đơn giản và hạn chế công ngồi cấu hình Virtual Host, mình khuyến nghị để thư mục của các user vào trong thư mục /var/www/html – nơi có thể truy cập thông qua HTTP là Servername được cấp tại VPS.
TẠO TÀI KHOẢN
Hãy bắt đầu bằng việc tạo một nhóm dùng để truy cập FTP:
#/usr/sbin/groupadd ftpaccounts /TopHostVN đặt tên nhóm là ftpaccounts
Thêm tài khoản mới và set vào nhóm ftpaccounts:
#/usr/sbin/adduser -g ftpaccounts -d /var/www/html/user1 user1 /Tạo tài khoản user tại thư mục /var/www/html/user1
Đừng quên set mật khẩu cho tài khoản user1 này luôn nhé:
# passwd user1 /nhập mật khẩu cho tài khoản này 2 lần là được.
Xét quyền quản lý thư mục cho user1
# chown user1:ftpaccounts /var/www/html/user1
Và đừng quên CHMOD thư mục:
# chmod 775 /var/www/html/user1
Cuối cùng, bạn cần khởi động lại vsftp:
# service vsftpd restart
Như vậy, bạn đã có thể set quyền truy cập thư mục http:///user1/ tới tài khoản user1.
QUẢN LÝ CÁC USER
Với vsftp, bạn có thể quản lý các user được cấp phép truy cập thông qua việc chỉnh sửa 2 file:
# vi /etc/vsftpd/user_list
# vi /etc/vsftpd/ftpusers
Toàn tập sử dụng vsftpd trong CentOS 5.64.0 out of 5 based on 1 rating

Trích: http://kenhdaihoc.com/forum/threads/34240-Cai-dat-va-su-dung-vsftpd-trong-CentOS-5-6.kdh

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN