Thằng trộm bị CSGT bắt sống trói vào cột
Đăng lúc 11/23/2013 01:19:00 PM
Thằng trộm bị CSGT bắt sống trói vào cột
CSGT phối hợp với người dân quây bắt được một thằng trộm và trói nó vào cột sau đó áp giải lên phường giải quyết

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN