Hỗn chiến trước quán bar trên nền nhạc mạnh
Đăng lúc 11/24/2013 02:49:00 PM


Các thanh niên manh động tại Bar Cafe MGM 128 Trần Duy Hưng
Đánh nhau mà có nhạc quẩy như này thì máu phải biết !
đánh vẫn đánh...quẩy vẫn bán =))LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN