Đã bao giờ!
Đăng lúc 11/26/2013 07:24:00 AM
Đã bao giờ :
• Bạn nhận được tin nhắn...
• Mà chỉ biết lặng im, giữ bàn
phím...
• Không biết trả lời lại tin nhắn
như thế nào...

Và :
• Chỉ ấn lại phím...
• Khi đèn màn hình, bất chợt
tắt tối om...

Chợt nhận ra :
• Đã quá nhiều Thói Quen...
• Đi sâu vào Tiềm Thức...

Chợt nhận ra :
• Yêu thương - Cũng giới hạn...
• Nỡ xóa rồi - Có níu cũng lại trôi...
LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN