Home » Những hình ảnh hài hước không thể bỏ qua
Những hình ảnh hài hước không thể bỏ qua
Đăng lúc 10/15/2013 11:41:00 AM

Ảnh vui cười thoải mái….Sinh viên y khoa, Thanh niên cứng, Sinh nhật bạn… là những hình ảnh hài hước không thể bỏ qua.


Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Tai nạn không ngờ.


Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Chú chó đầu tiên có tên và chức vụ rõ ràng của Việt Nam.


Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò


Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Cứ tưởng ghê lắm!


Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Hàng khủng chuyên dành cho lập trình! Nhanh tay không hết!


Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Nón chống nắng.


Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Que kem huyền thoại.


Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Sinh nhật thằng bạn…


Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Sinh viên y khoa.


Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Thanh niên cứng.


Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Thế mà cứ tưởng.Những hình ảnh hài hước không thể bỏ qua

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN