Home » Cười ‘té ghế’ vì những hình ảnh hài hước
Cười ‘té ghế’ vì những hình ảnh hài hước
Đăng lúc 10/15/2013 12:29:00 PM

Cười ‘té ghế’ vì những hình ảnh hài hước

Đâu phải chỉ sinh viên biết ăn mỳ tôm bằng chậu
Tội nghiệp cái xe
Tiền đâu mà đền đây?
Đây chính là lý do mà Osama Bin Laden sợ đến Việt Nam bởi hắn vừa đặt bom thì 5

phút sau bom đã bị mất
Mới chở Gấu đi chơi về đấy
Quạt chả thần công
Có điều gì đó không đúng?
Nhà nghèo không có nổi một cái bàn
Súng bá đạo
Cách chống say xe
Khi sinh viên vào bếp
Cười ‘té ghế’ vì những hình ảnh hài hước

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN