Đồ án chuyên ngành xăng pha cồn
Đăng lúc 8/11/2013 04:22:00 PM
Đồ án chuyên ngành xăng pha cồn

Tên tài liệu    Đồ án chuyên ngành xăng pha cồn
Kích thước File    932.39 kB
Kiểu File    rar (Kiểu Mime: : application/x-rar)

Mục Lục
Chương 1    6
I. Mục đích đề tài    6
1. Tính thực tiễn của đề tài    6
2. Lợi ích của việc dùng gasohol    7
II. Những đặc tính của cồn tinh luyện    8
1. Các phương pháp sản xuất cồn    8
2. Tính chất và ứng dụng của cồn    8
III. Cồn nhiên liệu    9
1. Lịch sử phát triển    9
2. Yêu cầu về chất lượng    9
3. Các phương pháp pha cồn vào xăng    12
4. Ưu nhược điểm của xăng pha cồn với xăng truyền thống    12
IV. Các phương pháp sản xuất cồn nhiên liệu    13
1. Phương pháp chưng luyện    13
2. Phương pháp bay hơi thẩm thấu qua màng    13
3. Phương pháp hấp phụ (rây phân tử)    14
4. Phân tích ưu nhược điểm của từng phương pháp    17
V. Vật liệu hấp phụ Zeolite    18
1. Cấu trúc của zeolite    18
2. Phân loại Zeolite    18
3. Xác định bề mặt riêng của zeolite    19
4. Một số đặc trưng của Zeolite 4A    20
Chương 2    21
I. Thuyết hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir    21
II. Thuyết hấp phụ Fruendlich    22
III. Thuyết hấp phụ đẳng nhiệt Brunauer – Emmett – Teller (BET)    23
IV. Một số thực nghiệm về phương pháp hấp phụ sản xuất cồn bằng vật liệu zeolite    23
Chương 3    28
I. Lựa chọn quy trình công nghệ    28
II. Thuyết minh quy trình công nghệ    28
Chương 4    29
I. Cân bằng vật chất cho quá trình hấp phụ    29
II. Tính toán chiều cao lớp hấp phụ    31
1. Đường kính của tháp    31
2. Tính chiều cao tháp    32
3. Tính toán thời gian hấp phụ    32
4. Tính toán lượng zeolite cần thiết    33
III. Cân bằng nhiệt lượng cho quá trình hấp phụ    33
Chương 5    35
I. Chọn tác nhân giải hấp phụ    35
II. Cân bằng vật chất cho quá trình nhả hấp phụ    35
II. Tính toán vận tốc hơi  giải hấp đi trong tháp    37
II. Các giai đoạn nhả hấp phụ    37
Chương 6    39
I. Tính toán chiều cao toàn bộ tháp    39
II. Tính tổn thất áp suất của dòng khí qua lớp hấp phụ    39
III. Tính toán cơ khí cho thân tháp    39
1. Tính bề dày cho thân trụ hàn chịu áp suất trong    40
2. Tính đáy, nắp tháp    40
3. Tính đường kính và bích ghép các ống dẫn    41
4. Tính chân đỡ tai treo cho tháp    44
Chương 7    47
I. Tính toán nồi đun    47
1. Lượng hơi đốt cần dùng    47
2. Hiệu nhiệt độ trung bình     48
3. Hệ số cấp nhiệt của cồn sôi sủi bọt trong thiết bị đun sôi    48
4. Hệ số cấp nhiệt của hơi ngưng tụ phía trong ống    48
5. Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách    49
6. Hệ số truyền nhiệt tổng quát     49
7. Bề mặt truyền nhiệt    50
II. Năng suất nhiệt của caloriphe    50
III. Tính toán thiết bị ngưng tụ sản phẩm    50
1. Lượng nước cần dùng để giải nhiệt    50
2. Hiệu nhiệt độ trung bình    51
3. Hệ số cấp nhiệt hơi cồn tình khiết ngưng tụ trên bề mặt ống đứng     51
4. Hệ số cấp nhiệt của nước giải nhiệt đi trong ống     51
5. Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách     52
6. Hệ số truyền nhiệt tổng quát     52
7. Bề mặt truyền nhiệt     53
Kết Luận
Tài Liệu tham khảo

Download
https://app.box.com/s/3p9wafpijg5cn9wsrvc3
Hoặc
http://upfile.vn/5y80
Pass: wWw.kenhdaihoc.com

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN