Di chuyển thông báo dưới Navbar đến vị trí khác trong vbb
Đăng lúc 8/14/2013 12:33:00 PM
Theo mặt định trong các thông báo của vBB4 thì nó hiển thị ngay bên dưới thanh navbar, Nếu bạn muốn di chuyển thông báo này xuống dưới ( Trên các topic khác) thì làm theo cách sau nhé.

Xem các thủ thuật khác: http://localhost/forum/forumdisplay.php?260-Thu-thuat-vBB-4-x.kdh


B1: Mởi template FORUMDISPLAY và tìm và xóa đoạn sau:<vb:if condition="$announcebits">
<ol id="announcements" class="announcements">
{vb:raw announcebits}
</ol>
</vb:if>
B2: Tìm đoạn mã sau

<vb:if condition="$show['stickies']">
<ol id="stickies" class="stickies">
{vb:raw threadbits_sticky}
</ol>
</vb:if>

B3: Copy đoạn code bên dưới và dán vào phía trên đoạn code ở B2 ( Thực chất code này là code ở bước 1)

<vb:if condition="$announcebits">
<ol id="announcements" class="announcements">
{vb:raw announcebits}
</ol>
</vb:if>
Bây giờ các bạn load lại site và xem thành quả :)

Demo( Click vào ảnh để xem rỏ hơn)

Khi chưa làmKhi làm xongLIÊN QUAN
BÌNH LUẬN