Thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội đạt 29 điểm - 2013
Đăng lúc 7/20/2013 05:31:00 PM
( Kênh đại học )- Chiều nay 20/7, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã công bố điểm thi khối A, A1, B của các trường đại học thành viên.

Thủ khoa khối B của Đại học Quốc gia Hà Nội là thí sinh Phan Thị Hồng Hải, SBD 916 đạt 29,0 điểm. Điểm số các môn thi của Hồng Hải lần lượt là 9,5-9,75-9,5.

Hiện tại, Hồng Hải cũng là thí sinh có điểm số cao thứ 2 cả nước.


Thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội đạt 29 điểm
Hai thủ khoa khối A là em Trần Minh Tâm (SBD 7838) và em Nguyễn Xuân Đức (SBD 16167) đều đạt 28 điểm. Trường cũng có 8 thí sinh dự thi khối A1 đều đạt mức 25,0 điểm.
Năm nay, tổng số thí sinh dự thi các khối A, A1 và B của ĐH Quốc gia Hà Nội là 13.542. Số thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 18,0 trở lên là 6.777.
Theo đánh giá chung về tình hình chấm thi, điểm thi của các thí sinh dự thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay cao hơn năm trước. Vì vậy, dự kiến điểm chuẩn vào một số ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ tăng nhẹ.
Danh sách các trường đại học đã công bố điểm thi
1. ĐH Thủy lợi (Phía Bắc). Thí sinh có thể xem điểm thi tại đây http://diemthi.wru.edu.vn/
2. ĐH Thủy lợi (Phía Nam)
3. ĐH Xây dựng Miền Tây. Thí sinh có thể xem điểm thi tại đây http://www.mtu.edu.vn/
4. ĐH Thăng Long. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại đây http://www.thanglong.edu.vn/index.php?option=com_tradiem
5. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
6. ĐH Công nghệ Giao thông Vận. Thí sinh có thể tra cứu tại đây http://utt.edu.vn/diemthi/
7. ĐH Dân lập Hải Phòng . Thí sinh có thể xem điểm thi tại đây http://hpu.edu.vn:8181/tabid/67/Default.aspx
8. ĐH Tài chính Marketing http://www.ufm.edu.vn/?ArticleId=37f92134-d9f6-40bc-8b62-e4eeccc14c65
9. ĐH Quảng Nam
10. ĐH Tài chính Kế toán (Quảng Ngãi)
11. ĐH Dược Hà Nội
12. ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Thí sinh có thể xem điểm tại đây http://hus.vnu.edu.vn/dh2013/
13. Khoa Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội)
14. ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội khối A
15. ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội khối A, A1, B
16. Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội khối A, A1
17. Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
18. Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội khối A, A1
VTC News

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN