Share bộ Video PHP & MySQL + izCMS của izwebz.com
Đăng lúc 7/21/2013 11:45:00 AM

Những kiến thức được hướng dẫn trong DVD

Phần căn bản các bạn sẽ được làm quen với câu lệnh, cú pháp của PHP bắt đầu bằng việc tạo biến, tạo chuỗi, tạo mảng, làm việc với số, hằng số. Để tránh rập khuôn và các ví dụ nhàm chán, những ví dụ trong DVD được lựa chọn để có thể sử dụng sau này trong dự án xây dựng izCMS, nên có tính thực tế và sinh động.

 
Các bạn sẽ được học cách sử dụng mệnh đề điều kiện, vòng lặp, tác vụ tự động. Những kiến thức mang tính trừu tượng sẽ được miêu tả bằng hình ảnh giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được những vấn đề nòng cốt và củng cố kiến thức.

Ngoài ra bạn cũng có cơ hội học về các câu lệnh SQL từ đơn giản đến phức tạp. Bạn sẽ hiểu được các câu lệnh SELECT, UPDATE, DELETE, các hàm của SQL. Những kiến thức nâng cao hơn bao gồm JOIN hai bảng, 3 bảng và 4 bảng. Bạn sẽ học được lý thuyết về cơ sở dữ liệu, mối liên quan giữa các bảng và giải thích những vấn đề mấu chốt của một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh.
Cuối cùng để kết hợp tất cả những gì đã học ở trên, bạn sẽ có cơ hội làm việc với một dự án rất thực tế là xây dựng một CMS (hệ thống quản lý nội dung) hoàn chỉnh với những tính năng phổ biến như: lời bình, form liên hệ, đăng ký thành viên, quản lý nội dung, kích hoạt tài khoản, bảo mật và những vấn đề liên quan đến bảo mật.

Mục lục PHP & MySQL + izCMS

Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Biến, chuỗi và mảng
Chương 3: Vòng lặp
Chương 4: Hàm
Chương 5: POST, GET, COOKIES, SESSION
Chương 6: SQL
Chương 7: JOIN SQL
Chương 8: izCMS
Chương 9: Bảo mật
Link Download: http://www.mediafire.com/folder/u55a49nbh3bl5/MediaFire_Express
pass: Hay_share
link hỏng thì cmt nhé


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN