Home » Nghe bố này, con gái!
Nghe bố này, con gái!
Đăng lúc 7/09/2013 09:27:00 PM

“Em không thể sống nếu thiếu anh”

Là câu Ba không muốn nghe từ con gái

Tình yêu không là điều gì sai trái

Chỉ vì con tìm chưa đúng nửa mà thôi.


“Em không thể sống nếu thiếu anh”

Là câu Ba không muốn nghe từ con gái

Dù cho hắn có là con người vĩ đại

Có đáng thế không, con gái của Ba à?


“Em không thể sống nếu thiếu anh”

Là câu Ba không muốn nghe từ con gái

Dù con thấy tâm hồn mình trống trải,

Cũng đừng quên rằng con vẫn có một nơi…


Ba không thể cùng con đi suốt cuộc đời

Cũng không thể bên con mỗi khi khó nhọc

Chỉ một điều Ba mong con không học

Là cái câu Ba chẳng muốn nghe.


Đừng bắt Ba tìm giúp một nửa của mình

Vì con biết đó là điều phi lý

Con hãy làm theo con tim và lý trí

Giữa biển người, đừng vội nhé con yêu!
Nghe bố này, con gái!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN