Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - 2013 ( Dự kiến)
Đăng lúc 7/19/2013 10:43:00 PM
( kênh đại học ) Theo kết quả điểm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vừa công bố chiều nay 19.7, dự kiến có nhiều ngành tăng điểm chuẩn từ 3-5 điểm.
Với gần 24.000 thí sinh (TS) dự thi vào trường, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có đến 12.549 TS đạt được 14 điểm (đã tính điểm ưu tiên, không tính thi liên thông), trong khi đó chỉ tiêu của trường chỉ có 3.400.
Dự kiến ngành kế toán tăng ít nhất 2 điểm; ngành công nghệ thông tin tăng ít nhất 3 điểm; ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử tăng khoảng 4,5 điểm; công nghệ chế tạo máy tăng khoảng 4 điểm; công nghệ kỹ thuật ô tô khoảng 3,5 điểm…

Thí sinh dự thi ĐH đợt 1 năm 2013 - Ảnh: Độc Lập

Dưới đây là thống kê kết quả điểm thi theo từng ngành để thí sinh tham khảo:
Ngành kế toán có 101 TS thi khối A đạt 16 điểm, 109 TS thi khối A1 đạt từ 15,5 điểm. Như vậy, cả hai khối có 210 TS đạt điểm chuẩn năm 2012 so với chỉ tiêu 100 cho cả hai khối của năm nay. Có 66 TS thi khối A đạt từ 18 điểm, 58 TS đạt từ 17,5 điểm.
Ngành công nghệ thông tin có 610 TS thi khối A đạt từ 14,5 điểm, 316 TS thi khối A1 đạt từ 14 điểm. Cả hai khối có 926 TS đạt điểm chuẩn năm 2012, trong khi chỉ tiêu của năm nay là 230. Từ 19 điểm có 154 TS thi khối A đạt được. Từ 17 điểm, có 127 TS thi khối A1 đạt được.
Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có 215 TS thi khối A đạt từ 17 điểm trở lên, khối A1 có 48 TS đạt từ 16,5 điểm. Theo điểm chuẩn năm 2012, có 263 TS đạt được, trong khi chỉ tiêu ngành này năm nay là 240.
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí có 596 TS khối A đạt từ 15,5 điểm, 88 TS thi khối A1 đạt từ 15 điểm. So với chỉ tiêu của năm nay, ngành này chỉ lấy 140 TS, trong khi có tới 684 TS đạt điểm chuẩn năm 2012. Tính từ 20 điểm trở lên có 151 TS khối A, 11 TS khối A1 đạt được.
Theo mức điểm 14, ngành công nghệ chế tạo máy có tới 980 TS đạt được so với 350 chỉ tiêu của năm nay. Từ 17,5 điểm, có 414 TS đạt được, riêng khối A có 373 TS đạt được. Từ 18 điểm có 347 TS đạt được, riêng khối A đã có 312 TS đạt được mức điểm này.
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử có 818 TS đạt được từ 15,5 điểm. Từ 20 điểm có 275 TS đạt được so với 240 chỉ tiêu của năm nay; riêng khối A có 244 TS đạt được.
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô có 932 TS đạt được từ 15,5 điểm. Với chỉ tiêu 280, từ 19 điểm trở lên có 339 TS đạt được; riêng khối A có 308 TS đạt được. Từ 19,5 điểm có 268 TS đạt được, riêng khối A có 246 TS đạt được.
Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt có 204 TS đạt từ 14 điểm trở lên. Với chỉ tiêu 120, ngành này có 135 TS đạt từ 15,5 điểm; 121 TS đạt từ 16 điểm.
Ngành công nghệ kỹ thuật điện-điện tử dành 290 chỉ tiêu thì có 312 TS đạt từ 20 điểm, riêng khối A có 289 TS. Ngànhcông nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông dành 420 chỉ tiêu thì có 448 TS đạt từ 17,5 điểm; riêng khối A có 340 TS.
Ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dành 110 chỉ tiêu thì có 98 TS đạt từ 21 điểm, 133 TS đạt từ 20,5 điểm. Ngành công nghệ kỹ thuật máy tính dành 110 chỉ tiêu. Theo điểm chuẩn năm 2012, có 63 TS đạt được từ 14 điểm khối A và 38 TS đạt được 13,5 điểm khối A1.
Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường: Theo điểm chuẩn năm 2012, có 90 TS thi khối A đạt từ 15 điểm; 123 TS thi khối B đạt từ 18 điểm. Với chỉ tiêu 80, ngành này có 43 TS thi khối A đạt từ 18 điểm, 52 TS thi khối B đạt từ 20 điểm.
Ngành công nghệ in dành 100 chỉ tiêu thì có 95 TS đạt được từ 17,5 điểm, 123 TS đạt từ 17 điểm. Ngành quản lý công nghiệp dành 100 chỉ tiêu thì có 129 TS đạt từ 19,5 điểm; 92 TS đạt từ 20 điểm. Ngành kỹ thuật công nghiệp dành 100 chỉ tiêu thì có 124 TS đạt từ 14 điểm; 111 TS đạt từ 14,5 điểm.
Theo điểm chuẩn năm 2012, ngành công nghiệp thực phẩm có 117 TS thi khối A đạt từ 17,5 điểm, 102 TS thi khối B đạt từ 19,5 điểm. So với chỉ tiêu 120 của ngành này, có tổng số 219 TS đạt được điểm chuẩn năm 2012. Từ 20,5 điểm có 67 TS thi khối B đạt được; từ 20 điểm có 62 TS thi khối A đạt được.
Với 80 chỉ tiêu, ngành công nghệ may có 82 TS đạt từ 19,5 điểm. Trong khi điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 14,5 điểm khối A và 14 điểm khối A1. Ngành kinh tế gia đình có 88 TS đạt từ 14 điểm. Với chỉ tiêu 50, ngành này có 50 TS đạt từ 15,5 điểm.
Hoàng Quyên

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN