Home » Giờ đây...
Giờ đây...
Đăng lúc 7/09/2013 09:39:00 PM

* Giờ đây . . .

. . . mọi thứ xa vời quá !

- Xa lắm thứ gọi là yêu thương

- Xa lắm thứ gọi là hạnh phúc

Tôi học ….

- Cách gượng cười khi cần thiết

Tôi học …

- Cách che dấu cảm xúc

Tôi học …

- Cách nói dối để người khác vui

Để rồi….

- Tôi buồn

- Không ai hiểu cho tôi. Kể cả người mà tôi yêu thương nhất!
Giờ đây...

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN