Giá như em đừng gặp anh!!!
Đăng lúc 7/07/2013 10:56:00 PM♥Em đã từng nghĩ rằng không có anh, toàn thế giới này cũng sẽ không còn.

♥Thế mà bây giờ khi anh đi rồi, thế giới này vẫn tồn tại.

♥Thì ra, chuyện mất đi một người mà mình yêu và mất đi thế giới hoàn toàn không liên quan đến nhau.

♥Thì ra, anh làm em tổn thương chỉ bởi vì em đã cho anh cơ hội để làm điều đó.Giá như em đừng gặp anh!!!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN