Home » Cuộc sống là thế . . .
Cuộc sống là thế . . .
Đăng lúc 7/09/2013 09:45:00 PM

Cuộc sống là thế . . .

* Niềm vui thì ít ỏi

. . . . Mà mệt mỏi thì quá nhiều

* Chân thành quá mức là một cái tội

. . . . Tin người quá vội là một cái ngu

* Hạnh phúc vô hình

. . . . Thì làm sao mình tô vẽ *

* Hạnh phúc đã tô vẽ

. . . . Chỉ có trong phim hoạt hình *

Cuộc sống là thế . . .

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN