Home » Con trai nhớ nhé!
Con trai nhớ nhé!
Đăng lúc 7/09/2013 09:18:00 PM

♥ Con trai :

• Không nên..

• Nói hai từ – Mãi Mãi…

• Với một người con gái…

• Khi mà :

• Chính bản thân mình…

• Cũng còn không thể chắc chắn…

♥ Bởi vì :

• Con gái…

• Họ sẽ luôn tin điều đó…

• Cho đến tận cuối đời – Tội lắm…




Con trai nhớ nhé!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN