Video luyện thi đại học phần Tích phân [HOT]
Đăng lúc 6/08/2013 03:55:00 PM
Trong 4 chuyên đề về giải tích mà kenhdaihoc.com sẻ giới thiệu với các bạn, Hôm nay chúng ta sẻ theo dõi và học chuyên đề 3: Tích phân
Xem và download: http://kenhdaihoc.com/forum/vbtube_show.php?tubeid=119

Tóm tắt chuyên đề 3:
TÍCH PHÂN 1 Nguyễn Thượng Võ
TÍCH PHÂN 2 Nguyễn Thượng Võ
TÍCH PHÂN 3 Nguyễn Thượng Võ
TÍCH PHÂN 4 Nguyễn Thượng Võ
TÍCH PHÂN 5 Nguyễn Thượng Võ
TÍCH PHÂN 6 Nguyễn Thượng Võ.
TÍCH PHÂN 7 Nguyễn Thượng Võ
TÍCH PHÂN 8 Nguyễn Thượng Võ
========================
Xem thêm
Chuyên đề 1: Hàm số và đồ thị => http://kenhdaihoc.com/forum/vbtube_show.php?tubeid=117
Chuyên đề 2: Hàm số mũ và hàm số logarit => http://kenhdaihoc.com/forum/vbtube_show.php?tubeid=118
Chuyên đề 4: Số phức: => http://kenhdaihoc.com/forum/vbtube_show.php?tubeid=120

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN