Video bài giảng luyện thi ĐH môn toán - Chuyên đề Hàm số và đồ thị
Đăng lúc 6/08/2013 03:50:00 PM
Video bài giảng luyện thi ĐH môn toán - Hocmai.vn
Trong 4 chuyên đề về giải tích mà kenhdaihoc.com sẻ giới thiệu với các bạn, Hôm nay chúng ta sẻ theo dõi và học chuyên đề 1: Hàm số và đồ thị

Tóm tắt chuyên đề 1:
Bài 01. Đạo hàm và sự biến thiên
Bài 02. Sự biến thiên của hàm số (Tiếp)
Bài 03. Sử dụng chiều biến thiên của hàm số để chứng minh BĐT
Bài 04 Cực trị của hàm số Tiết 1
Bài 05. Cực trị của hàm số (Tiết 2)
Bài 06. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 07 Tiệm cận và bài toán khảo sát hàm số
Bài 08. Một số phép biến đổi đồ thị
Bài 09. Sự tương giao của đồ thị hàm số.
Bài 10. Sự tương giao của đồ thị hàm số (Tiếp).
Bài 11. Luyện tập về sự tương giao của đồ thị hàm số
Bài 12. Sự tương giao của hàm trùng phương và hàm bậc 1
Bài 13. Sự tiếp xúc của đồ thị hàm số
Bài 14. Tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị hàm số
Bài 15. Tiếp tuyến đi qua một điểm của đồ thị hàm số
Bài 16. Quỹ tích (tập hợp điểm)
Bài 17. Khoảng cách

Theo học và tải về http://kenhdaihoc.com/forum/threads/23815-Video-bai-giang-luyen-thi-DH-mon-toan-Chuyen-de-Ham-so-va-do-thi.kdh

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN