Seminar và cách làm Seminar?
Đăng lúc 6/21/2013 10:23:00 PM
Kênh đại học - Seminar (/¸semi´na:/ Xêmina) là một dạng hội thảo, nghiên cứu chuyên đề, có thể hiểu đơn giản là một hình thức học tập, mà trong đó người học chủ động hoàn toàn từ khâu chuẩn bị tài liệu, trình bày nội dung đưa dẫn chứng, trao đổi, thảo luận với các thành viên khác và cuối cùng tự rút ra nội dung bài học hay vấn đề khoa học cũng như đề xuất các ý kiến để mở rộng nội dung.

[IMG]

* Vai trò của người thầy
- Tìm được các chủ đề phù hợp nội dung của bài giảng, có nguồn tư liệu đầy đủ.
- Cung cấp tài liệu hoặc hướng dẫn tìm tài liệu
- Giải đáp thắc mắc của sinh viên trong khâu chuẩn bị
- Lắng nghe và bổ sung hoặc sửa chữa các chỗ thiếu sót của người học
- Tổng kết vấn đề
- Nếu sinh viên chưa quen thì trong những lần đầu tiên có thể điều hành việc trao đổi thảo luận.

* Thời gian: thông thường không quá hai tiết học một đề tài.

* Nội dung các đề tài
- Không phải là mới hoàn toàn mà chỉ cần mới với người học và có nội dung gắn liền với cuộc sống và công việc của ngưòi học sau này.

* Ưu điểm
- Người học đỡ ngủ gật trong giờ
- Rèn luyện kĩ năng thuyết trình và tranh luận
- Làm quen với cách làm việc độc lập


* Nhược điểm
- Khá tốn thời gian
- Đòi hỏi nguồn tư liệu phong phú

Qui trình làm một bài seminar

Nhìn chung gồm các giai đoạn sau:


1. Tìm hiểu đề tài.
2. Tìm tài liệu xoay quanh đề tài.
3. Lựa chọn (đọc sơ bộ) tài liệu quan trọng nhất, gần nhất, chính xác với mục tiêu đề tài.
4. Lập giàn ý sơ bộ cho toàn bộ đề tài. (giàn ý phải mang tính logic, ĐẦY và ĐỦ.
5. Đọc thật kỹ các tài liệu đã chọn (ở mục 3), rút ra kết luận và diễn đạt lại theo ý mình.
6. Sau khi có giàn ý (mục lục) và đọc kỹ tài liệu xong --> nếu thấy vẫn chưa đủ ý viết bài thì phải tiếp tục tìm tài liệu (lần này không tìm tài liệu chung chung mà tìm tài liệu cụ thể cho từng MỤC trong phần giàn ý mà chưa đủ ý.
7. Bằt đầu viết bài theo giàn ý lập sẵn.
8. Đọc đi, đọc lại bài viết xem ổn hết chưa.
9. Make up lại bài viết cho đẹp trước khi in (đòi hỏi phải có khả năng soạn thảo văn bản)
10. Làm bài báo cáo Powerpoint.
11. Báo cáo trước mọi người.
Chú ý: Trong quá trình đọc tài liệu chúng ta sẽ gặp những khái niệm, những chủ đề lạ xuất hiện --> khi đó ta lặp lại bước 1 --> 3 để tìm hiểu những gì chưa biết.

Kênh đại học - Sưu tầm và tổng hợp


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN