Download Visual Studio 2013 Preview
Đăng lúc 6/29/2013 09:21:00 PM
Bộ công cụ lập trình nổi tiếng Visual Studio 2013 của Microsoft bao gồm 5 phần chính: Visual Studio Ultimate 2013 Preview, Visual Studio Premium 2013 Preview, Visual Studio Professional 2013 Preview, Visual Studio Test Professional 2013 Preview và Visual Studio Team Foundation Server 2013 Preview...


Download Visual Studio 2013 Preview

Với Visual Studio 2013, các nhà lập trình có thể dễ dàng tạo được những ứng dụng đa dạng, chất lượng cao, dễ dàng tương thích với các nền tảng khác nhau... đáp ứng được nhiều yêu cầu của người dùng cũng như khách hàng.

Các thành phần chính trong Visual Studio 2013 Preview:

- Visual Studio Languages.

- Windows Store Apps.

- Debugging and Diagnostics.

- MSBuild.

- IDE.

- Team Foundation.

- Automating và Debugging Builds.

- Modeling Tools.

- Testing.

- ASP.NET 4.5.1.

- Visual Studio hỗ trợ cho các dịch vụ của Windows Azure Mobile.

- Blend.

- SharePoint Development.

Download Visual Studio 2013 Preview

Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 Preview [.ISO / 2.93 GB]
Link Microsoft


Microsoft Visual Studio Premium 2013 Preview [.ISO / 2.91 GB]
Link Microsoft


Microsoft Visual Studio Professional 2013 Preview [.ISO / 2.88 GB]
Link Microsoft

Microsoft Visual Studio Test Professional 2013 Preview [.ISO / 317.97 MB]
Link Microsoft


Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013 Preview [.ISO / 2.83 GB]
Link Microsoft

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN