[ ebook hay] Sách Học làm người
Đăng lúc 5/23/2013 07:55:00 AM

NỘI DUNG TRÍCH DẪN
Kênh đại học - Nhiều người trong chúng ta thường không biết quý trọng những gì mà người khác đem lại cho mình, đặc biệt là tình cảm mà những người thân yêu đem đến cho bạn. Có khi bạn xem đó là điều đương nhiên, có khi bạn cảm nhận điều đó giống như những điều bình thường khác trong  cuộc sống. Chỉ đến khi chúng không còn bên cạnh bạn nữa bạn mới chợt nghẹn ngào nhận ra: mình đã bỏ lỡ quá nhiều!
MỤC LỤC

Sand (cát)......................................................................................... 2
Cách nhìn mới về cuộc sống ........................................................... 3
Hóa đơn............................................................................................ 5
Vết sẹo .............................................................................................. 7
Bức tranh người con trai ................................................................ 8
Những  viên sỏi thần..................................................................... 11
Phần thưởng .................................................................................. 13
Vết thương ..................................................................................... 14
Gánh xiếc ....................................................................................... 16
Mẹ con Đậu Đũa............................................................................ 18
Người học trò cũ của thầy Thân .................................................. 24
Vai Diễn cuối cùng ........................................................................ 29
Giúp đỡ người đã giúp đỡ mình................................................... 31
Tuyệt vời......................................................................................... 35
Bữa tiệc ngày cưới......................................................................... 36
Mảnh đĩa vỡ ................................................................................... 39
Chút suy tư trong ngày................................................................. 41
Hai viên gạch xấu xí ..................................................................... 43
Sống trọn vẹn từng ngày .............................................................. 45
Cô gái có một bông hồng............................................................... 47
Điều quan trọng nhất cuộc đời bạn là gì?................................... 49
Chuyện cây táo .............................................................................. 51

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN