Lịch thi tốt nghiệp THPT 2013
Đăng lúc 4/04/2013 08:28:00 PM
Lịch thi tốt nghiệp THPT 2013: Xem thông tin chi tiết về lịch thi và các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Các Quy định mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp năm 2013

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2013:

Hiện tại lịch thi tốt nghiệp được xác định trong các ngày 2, 3, 4 tháng 6 năm 2013, tuy nhiên cụ thể về các môn thi và giờ thi chưa được bộ GD&ĐT chính thức công bố.


Để tham khảo, bạn có thể theo dõi lịch thi tốt nghiệp chính thức trong kỳ thi tuyển sinh năm 2012 như sau:

Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 sẽ được tổ chức vào 3 ngày bắt đầu từ ngày 2 đến 4-6.


+ Lịch thi giáo dục trung học phổ thông:
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
02/6/2012
SÁNG
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Hoá học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
03/6/2012
SÁNG
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Lịch sử
90 phút
14 giờ 25
14 giờ 30
04/6/2012
SÁNG
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Ngoại ngữ
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
+ Lịch thi giáo dục thường xuyên:
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
02/6/2012
SÁNG
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Hoá học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
03/6/2012
SÁNG
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Lịch sử
90 phút
14 giờ 25
14 giờ 30
04/6/2012
SÁNG
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Vật lí
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30

Danh sách cụ thể các máy tính cầm tay thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu cơ bản nói trên là:

Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus, FX 570 MS, FX 570 ES và FX 570 ES Plus;

VinaCal 500MS, 570 MS và 570 ES Plus;

Vietnam Calculator VN-500RS; VN 500 ES; VN 570 RS, VN 570 ES;

Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;
Canon FC 45S, LS153TS, F710, F720;

Bạn có thể tham khảo thêm về

Lịch thi, thời gian làm bài thi dành cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2011


Giáo dục trung học phổ thông

Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
02/6/2011
SÁNG
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30

CHIỀU
Vật lí
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
03/6/2011
SÁNG
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30

CHIỀU
Sinh học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
04/6/2011
SÁNG
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Ngoại ngữ
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
Lịch sử
90 phút
14 giờ 25
14 giờ 30

Giáo dục thường xuyên

Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
02/6/2011
SÁNG
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30

CHIỀU
Vật lí
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
03/6/2011
SÁNG
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30

CHIỀU
Sinh học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
04/6/2011
SÁNG
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30

CHIỀU
Lịch sử
90 phút
14 giờ 25
14 giờ 30

Lịch thi, thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2010

-  Hệ giáo dục THPT:
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu làm bài
2/6
Sáng
Ngữ văn
150 phút
7h25
7h30

Chiều
Hoá học
60 phút
14h15
14h30
3/6
Sáng
Địa lí
90 phút
7h25
7h30

Chiều
Lịch sử
90 phút
14h25
14h30
4/6
Sáng
Toán
150 phút
7h25
7h30
Chiều
Ngoại ngữ
60 phút
14h15
14h30
Vật lí
60 phút
14h15
14h30
- Giáo dục thường xuyên:
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
2/6
Sáng
Ngữ văn
150 phút
7h25
7h30

Chiều
Hoá học
60 phút
14h15
14h30
3/6
Sáng
Địa lí
90 phút
7h25
7h30

Chiều
Lịch sử
90 phút
14h25
14h30
4/6
Sáng
Toán
150 phút
7h25
7h30

Chiều
Vật lí
60 phút
14h15
14h30

Lịch thi, thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT 2009

Giáo dục THPT

Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt
đầu
làm bài
2.6.
SÁNG
Văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30

CHIỀU
Sinh học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
3.6
SÁNG
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30

CHIỀU
Vật lí
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
4.6
SÁNG
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Ngoại ngữ
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
Lịch sử
90 phút
14 giờ 25
14 giờ 30
Giáo dục thường xuyên

2.6
SÁNG
Văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30

CHIỀU
Sinh học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
3.6
SÁNG
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30

CHIỀU
Vật lí
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
4.6
SÁNG
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30

CHIỀU
Hoá học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2008

1. Giáo dục THPT

Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
28-5-2008
Sáng
Văn
150 phút

Chiều
Sinh học
60 phút
29-5-2008
Sáng
Vật lý
60 phút

Chiều
Lịch sử
90 phút
30-5-2008
Sáng
Toán
150 phút

Chiều
Ngoại ngữ
60 phút

Hóa học
60 phút


2. Giáo dục thường xuyên

Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
28-5-2008
Sáng
Văn
150 phút

Chiều
Sinh học
60 phút
29-5-2008
Sáng
Địa lý
90 phút

Chiều
Lịch sử
90 phút
30-5-2008
Sáng
Toán
150 phút

Chiều
Hóa học
60 phút


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN