Tài liệu thống kê doanh nghiệp - Bùi Xuân Phong
Đăng lúc 3/02/2013 10:24:00 AM

Tài liệu thống kê doanh nghiệp-GSTS.NSƯT Bùi Xuân Phong
ClubTC kiểm tra nội dung thì file tài liệu cung cấp các nội dung sau đây.


- CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY SỐ LIỆU THỐNG KÊ
- CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG THỐNG KÊ
- ĐIỀU TRA CHỌN MẪU
- TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY
- DÃY SỐ THỜI GIAN
- CHỈ SỐ TRONG THỐNG KÊ
- THỐNG KÊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
- THỐNG KÊ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG DOANH NGHIỆP
- THỐNG KÊ TÀI SẢN DN
- THỐNG KÊ CHI PHÍ SX VÀ GIÁ THÀNH
- THỐNG KÊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

      Download : http://www.mediafire.com/?3sh348djwioud3b

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN