Sửa file hosts để vào Facebook
Đăng lúc 3/24/2013 08:23:00 PM
Sửa file hosts để vào Facebook
Tìm kiếm mới nhất:

cách vào facebook 2013
cachvaofacebook com
vào facebook 2013
10 cach vao facebook 2013
cach vao facebook moi nhat 2013
phan mem vao facebook 2013
facebook 2013
cach vao facebook nhanh nhat 2013
cach tao facebook 2013
cach vao face 2013


Nếu bạn không làm bước 0 thì có thể làm bước 1 đến 3 sau đây:


Bước 1 - Mở Notepad: Click vào Start Menu > All Programs > Accessories > Notepad. Nếu bạn dùng Windows Vista hoặc Windows 7, thay vì click vào biểu tượng Notepad, bạn click chuột phải vào biểu tượng Notepad, trên menu hiện ra, chọn "Run as Administrator".


Bước 2 - Mở file hosts: Trong Notepad bạn vào menu File > Open. Ở phần Filter gần ô File name, bạn chọn All Files (*.*). Sau đó vào đường dẫn: C\Windows\System32\drivers\etc để mở file có tên là hosts.


Bước 3 - Sửa file hosts: Sau khi đã mở file hosts, di chuyển con trỏ đến cuối file. Rồi bấm Enter. Copy toàn bộ nội dung tương ứng như sau để thêm vào cuối file hosts:


Chạy tốt trên cả 3 nhà mạng (có thể upload được ảnh cập nhật ngày 23/3/2013): 

31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com 
31.13.79.7 static.ak.facebook.com


Bước 4 - Bấm Save và tắt Notepad


Bước 5 - Tắt trình duyệt bạn đang dùng và vào lại trang facebook.com để kiểm tra kết quả


Chúc các bạn thành công và hãy chia sẻ với bạn bè của mình nhé!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN