Dải IP vào facebook bằng file host
Đăng lúc 3/24/2013 08:20:00 PM
Bạn có thể Add dải IP mới nhất sau đây vào File host để vào được Facebook :

31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
69.171.224.33 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
69.171.229.72 pixel.facebook.com
31.13.79.7 logins.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 blog.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 connect.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com


Chúc các bạn thành công!Tìm kiếm mới nhất:
  • cách vào facebook 2013
  • cachvaofacebook com
  • vào facebook 2013
  • 10 cach vao facebook 2013
  • cach vao facebook moi nhat 2013
  • phan mem vao facebook 2013
  • facebook 2013
  • cach vao facebook nhanh nhat 2013
  • cach tao facebook 2013
  • cach vao face 2013

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN