Code trang nhạc tương tác ITV14.net + cách Fix lỗi
Đăng lúc 3/28/2013 07:26:00 AM
Code trang nhạc tương tác ITV14.net

Demo: http://yourtivi.kenhdahoc.com

[DOWNLOAD]
http://www.mediafire.com/download.php?39nrizbgmo5w2g7[/DOWNLOAD]Cách fix lỗi

1 - Login Facebook ( mởi file theo đường dẫn)
\library\facebook\fbmain.php // Sửa lại đoạn
$fbconfig['appid' ]     = "353360958102430";
        $fbconfig['secret']     = "87f783686280863f20c41c9b05571ec4a";
        $fbconfig['baseurl']    = "http://kenhdaihoc.com/library/facebook/"; 
\template\LoginFacebook.php
Chỉnh lại 'appId' và  'secret'
2 - 1 số file quan trọng
\includes\config.php // Kết nối database
\includes\DoiLoGo.php // Thay thành domain của bạn : $LoGo=str_replace("http:--imageitv14mp3itv14zdnitv14vn", "http://kenhdaihoc.com/dulieu/images/", $LoGo);
\cron.php // Thay thành domain của bạn :   $cron_url="http://kenhdaihoc.com/Update.php"; // Cron URL here.
\Update.php

Xem thêm thảo luận tại đây: http://kenhdaihoc.com/forum/threads/19876-Code-trang-nhac-tuong-tac-ITV14-net-cach-Fix-loi.kdh

Chúc các bạn thành công! Nếu có vấn đề gì khác cùng trao đổi bên dưới!!!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN