Thực hành số 1 : Khảo sát chuyển động và xác định gia tốc rơi tự do
Đăng lúc 2/18/2013 01:45:00 PM

Bài 1 KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DOLIÊN QUAN
BÌNH LUẬN