Quá trình xây dựng và pháy triển của các nước Đông Nam Á
Đăng lúc 2/18/2013 03:00:00 PM

Quá trình xây dựng và pháy triển của các nước Đông Nam Á

>>Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á

1. Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN:In đô nê xi a , Ma lai xi a , Phi lip pin, Xin ga po, Thai Lan 
* Những năm 1945 – 1960: Sau khi giành độc lập đều tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (chiến lược kinh tế hướng nội) chủ yếu sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu… .
* Từ những năm 60 – 70 trở đi ,chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo (chiến lược kinh tế hướng ngoại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, trên 7% hàng năm , Singapore 12%…đứng đầu 4 Rồng Châu Á
* Cuối những năm 90, trải qua khủng hoảng tài chánh , kinh tế suy thoái , chính trị không ổn định , sau vài năm khắc phục , các nước ASEAN tiếp tục phát triển 
2. Nhóm các nước Đông Dương:
- Sau khi giành độc lập :phát triển kinh tế tập trung, kế hoạch hóa và đạt một số thành tựu nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Cuối những năm 1980 – 1990, chuyển dần sang nền kinh tế thị trường. 
- Lào và Campuchia là nước nông nghiệp lạc hậu .


3. Các nước Đông Nam Á khác.
* Brunei: thu nhập dựa vào dầu mỏ và khí tự nhiên. 
* Mianma: kinh tế tăng trưởng chậm , thu nhập bình quân đầu người thấp.

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN