Những nét chính về Liên bang Nga trong những năm 1991- 2000
Đăng lúc 2/18/2013 02:54:00 PM
Những nét chính về Liên bang Nga trong những năm 1991- 2000.

Liên bang Nga là quốc gia kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô trong quan hệ quốc tế.

Về kinh tế:
-Từ 1990 – 1995, GDP là số âm.
-Từ 1996 kinh tế phục hồi ,năm 2000 là 9%.
* Về chính trị:
-Tháng 12.1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang. 
-Tình chính trị không ổn định do sự tranh chấp giữa các đảng phái và xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào ly khai ở Tréc-ni-a.


* Về đối ngoại: một mặt ngả về phương Tây, mặt khác khôi phục và phát triển các mối quan hệ với châu Á.
* Từ năm 2000 kinh tế dần hồi phục và phát triển, chính trị và xã hội ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao. Tuy vậy, nước Nga vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức như nạn khủng bố, li khai, việc khôi phục và giữ vững vị thế cường quốc Á – Âu …

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN