Mỹ La Tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai
Đăng lúc 2/18/2013 03:07:00 PM

Mỹ La Tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai .
>>Tình hình Lào và Cam pu Chia sau chiến tranh thế giới thứ Hai

Gồm 33 nước . 20,5 triệu km2, 51 7 triệu dân (2000) ,giàu nông –lâm sản và khoáng sản.
1. Vài nét về quá trình đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc.
-Đầu thế kỷ XX đã giành độc lập từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng sau đó lệ thuộc Mỹ 
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai là “sân sau “, là thuộc địa kiểu mới của Mỹ.
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ bùng nổ và phát triển. Tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cu Ba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô. Mở đầu là cuộc tấn công vào trại lính Môn ca da của 135 thanh niên yêu nước do Phi-đen Ca-xtơ-rô chỉ huy . Ngày1/1/1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ, nước Cộng hòa Cu Ba thành lập.
- Tháng 8/1961, Mỹ lập tổ chức Liên minh vì tiến bộ lôi kéo các nước Mỹ La-tinh nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Cu Ba. Vì vậy cuộc đấu tranh chống Mỹ và tay sai phát triển và giành nhiều thắng lợi.
- Phong trào đấu tranh vũ trang diễn ra liên tục ở Vê-nê-xu-ê-la, Pê-ru, Chi Lê, Nica ra goa, En Xanvađo.. biến châu lục này thành “lục địa bùng cháy”,chính quyền độc tài ở Mỹ La tinh bị lật đổ , chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập .
2. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội: 
- Sau khi khôi phục độc lập, các nước Mỹ La-tinh khôi phục và phát triển kinh tế ,đạt được nhiều thành tựu đáng kể , nhiều nước trở thành những nước Công nghiệp mới (NIC) như Brazil, Argentina, Mehico.
- Trong thập niên 80, các nước bị suy thoái nặng nề về kinh tế, lạm phát tăng nhanh, nợ nước ngoài chồng chất, dẫn đến nhiều biến động chính trị (Argentina, Bolivia, Brazil, Chi Lê…)
- Sang thập niên 90, kinh tế Mỹ La-tinh chuyển biến tích cực, tỷ lệ lạm phát giảm mạnh, đầu tư nước ngoài tăng… .
- Tuy nhiên, Mỹ La-tinh vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế – xã hội (đặc biệt tham nhũng là quốc nạn, phân phối không công bằng , phân biệt giàu nghèo ,nợ nước ngoài ).

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN