Khởi nghĩa Cao Bá Quát
Đăng lúc 2/28/2013 10:11:00 PM

KHỞI NGHĨA CAO BÁ QUÁT

Khởi nghĩa Cao Bá Quát hay Khởi nghĩa Mỹ Lương (sử cũ gọi là Giặc Châu Chấu [1]) là tên gọi một cuộc khởi nghĩa do Lê Duy Cự làm Minh chủ, Cao Bá Quát (1809-1855) làm Quốc sư, đã nổ ra tại Mỹ Lương thuộc Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội,LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN