ình hình Lào và Cam pu chia sau chiến tranh thế giới thứ Hai
Đăng lúc 2/18/2013 03:01:00 PM

Tình hình Lào và Cam pu chia sau chiến tranh thế giới thứ Hai.

>> Tình hình Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

I . LÀO.
a. 1945 – 1954: Kháng chiến chống Pháp.
-Tháng 8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh, nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền và tuyên bố độc lập 12/10/1945.
-Tháng 3/1946 Pháp trở lại xâm lược, Pháp ký Hiệp định Giơnevơ (20/7/1954) thừa nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, công nhận địa vị hợp pháp của các lực lượng kháng chiến Lào.
b. 1954 – 1975: Kháng chiến chống Mỹ.
- Sau đó Mỹ xâm lược Lào. Đảng Nhân dân cách mạng Lào (thành lập ngày 22/3/1955) lãnh đạo cuộc kháng chiến đã đánh bại các kế hoạch chiến tranh của Mỹ .
- Tháng 02/1973, Hiệp định Viêng Chăn lập lại hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào.
- Ngày 2/12/1975 nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thành lập, do Hoàng thân Xuphanuvong làm Chủ tịch Pháp ký Hiệp định Giơnevơ (20/7/1954) thừa nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, công nhận địa vị hợp pháp của các lực lượng kháng chiến Lào.
- Lào bước vào thời kỳ mới: xây dựng đất nước và phát triển kinh tế-xã hội.


II . CAMPUCHIA (1945-1993).
a. 1945 – 1954: Kháng chiến chống Pháp
- Tháng 10/1945, Pháp trở lại xâm lược Campuchia. ,nhân dân Campuchia tiến hành kháng chiến chống Pháp.
- Tháng 11/1953, Pháp ký Hiệp ước "trao trả độc lập cho Campuchia" nhưng vẫn chiếm đóng.
- Pháp ký Hiệp định Giơnevơ 1954 công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Campuchia.
b. Từ 1954 – 1975: 
+1954-1970: chính phủ Xihanuc thực hiện đường lối hòa bình,trung lập. 
+ Tháng 3/1970, tay sai Mỹ đảo chính lật đổ Xihanuc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ đã giành thắng lợi .
+ Tháng 4/1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ.
c. 1975 – 1993: 
- Tập đoàn Khơ-me đỏ do Pôn-Pốt cầm đầu đã phản bội cách mạng, thi hành chính sách diệt chủng và gây chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam.
- Tháng 1/1979, với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam ,thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, Cộng hoà nhân dân Campuchia thành lập.
- Từ 1979, nội chiến tiếp tục diễn ra, kéo dài hơn một thập niên giữa lực lượng của Đảng nhân dân cách mạng với Khơ me đỏ 
- Tháng 10/1991, Hiệp định hòa bình về Campuchia được ký kết.
- Tháng 9/1993, Vương quốc Campuchia do N .Xi -ha -núc (Sihanouk) làm quốc vương. Campuchia bước sang thời kỳ phát triển mới.

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN