Đề thi thử Đại Học môn Hóa - 2013
Đăng lúc 2/18/2013 05:19:00 PM
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TIỀN GIANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I
Năm học 2012-2013
Môn: HÓA HỌC – KHỐI A, B
Thời gian làm bài:60 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm 4 trang)

Xem trước
Download đề
Download đáp án

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN