Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai
Đăng lúc 2/18/2013 03:05:00 PM


Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai .

>> Những xu thế phát triển của thế giới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt

Là châu lục lớn thứ ba thế giới 30,3 tr km2 , 800 triệu người(2002) , gồm 54 quốc gia lớn nhỏ .
1.Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập.
a. Sau chiến tranh thế giới thứ hai :phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi bùng nổ mạnh trước hết là ở Bắc Phi, lan ra khu vực khác .
-Năm 1960 là "Năm châu Phi" với 17 nước được trao trả độc lập.
Năm 1975, chấm dứt chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng và hệ thống thuộc địa bị tan rã .
- Tại Nam Phi, trước áp lực đấu tranh của người da màu, bản Hiến pháp 11-1993, chế độ phân biệt chủng tộc (Apartheid) bị xóa bỏ.
- Trong cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên, ông Ne- xơn Man- đê -la (Nelson Mandela) trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi .

2. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội:
-Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi xây dựng đất nước ,đã thu được một số thành tựu kinh tế – xã hội. 
-Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, không ổn định (đói nghèo, xung đột, nội chiến, bệnh tật, mù chữ, bùng nổ dân số, nợ nước ngoài…). ( bi thảm nhất là nội chiến giữa hai bộ tôc Hu tu và Tu xi làm 80 vạn người chết ...
- Theo LHQ Châu Phi có 29 / 43 nước nghèo nhất , nợ 300 tỷ USD 
- Các nước Châu Phi cùng cộng đồng quốc tế tìm nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn như giải quyye61t xung đột , khắc phục đói nghéo , ngăn ngừa bệnh dịch song con đường phát triển của châu Phi còn phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN