Bài giảng kế toán xây dựng cơ bản
Đăng lúc 2/28/2013 01:43:00 PM
Bài giảng Kế Toán Xây Dựng Cơ Bản
Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án
Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà

Sơ lược nội dung.
Chương 1 Những vấn đề chung về hạch toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản
Chương 2 Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ lao động trong doanh nghiệp xây lắp
Chương 3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương 4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 5 Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Chương 6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương 7 Quy định chung về kế toán chủ đầu tư
Chương 8 Chứng từ kế toán các đơn vị chủ đầu tư
Chương 9 Sổ kế toán và một số nội dung về tài khoản kế toán áp dụng tại các đơn vị chủ đầu 
Bác nào đang làm công tác kế toán download về tham khảo nhé.
Link download :      Password : wWw.kenhdaihoc.com

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN