Ấn Độ từ 1945-2000
Đăng lúc 2/18/2013 03:04:00 PM


Ấn Độ từ 1945-2000.
>>Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1945-1950

1. Cuộc đấu tranh giành độc lập. 
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống Anh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại phát triển mạnh mẽ.
- Trước sức ép của phong trào, thực dân Anh phải nhượng bộ, trao quyền tự trị cho Ấn Độ và Pakistan- 8-1947
- Không thoả mãn với qui chế tự trị Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ tiếp tục đấu tranh đòi độc lập. 
- Tháng 01/1950, Cộng hòa Ấn Độ thành lập. Đánh dấu thắng lợi của nhân dân Ấn Độ , ảnh hưởng đế phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.


2. Xây dựng đất nước:
a. Đối nội: đạt nhiều thành tựu:
- Nông nghiệp: nhờ cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp từ giữa những năm 70, Ấn Độ đã tự túc được lương thực và từ 1995 là nước xuất khẩu gạo đứng hạng ba trên thế giới.
- Công nghiệp: phát triển mạnh công nghiệp nặng, chế tạo máy, điện hạt nhân..., đứng thứ 10 thế giới về công nghiệp.
- Khoa học kỹ thuật, văn hóa - giáo dục: cuộc “cách mạng chất xám” đưa Ấn Độ thành cường quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân và công nghệ vũ trụ (1974: chế tạo thành công bom nguyên tử, 1975: phóng vệ tinh nhân tạo…)
b. Đối ngoại: luôn thực hiện chính sách hòa bình trung lập tích cực, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc thế giới. Ngày 07.01.1972, Ấn Độ thiết lập quan hệ với Việt Nam.

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN