Watermark - Đóng dấu nền văn bản word 2010
Đăng lúc 12/05/2012 10:28:00 PM

Watermark - Đóng dấu nền văn bản

Hình mờ
Một hình mờ là một ảnh trong suốt mà xuất hiện ngay sau văn bản trong tài liệu. Để chèn một hình mờ:
• Chọn tab Page Layout trên vùng Ribbon
• Chọn nút Watermark trong nhóm Page Background
• Kích chọn Watermark bạn muốn hoặc Chọn Custom Watermark và tạo một hình mờ riêng.
• Để bỏ một hình mờ, thực hiện các bước như trên nhưng chọn Remove Watermark.
 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN