Viết Blog bằng Word 2010
Đăng lúc 12/05/2012 10:56:00 PM

Mỗi khi bạn viết bài mới cho Blog của mình, bạn thường soạn thảo bằng công cụ của hệ thống Blog đó. Tuy nhiên, công cụ soạn thảo thường không đáp ứng được các chức năng
mà bạn cần và cũng hay bị mất bài khi kết nối internet bị rớt! Nếu bạn đang sử
dụng bộ Office 2010, bạn có thể dùng Word 2010 để làm công cụ soạn thảo mỗi khi
viết Blog.
Các sử dụng như sau:
Bước 1: Nhấp vào nút Office bên góc trái trên
cùng >> New >> nhấp kép lên nút New Blog Post

Bước 2: Chương trình sẽ nhắc bạn đăng ký tài khoản của blog với ứng dụng. Nhấp nút Register now. Nếu bạn không gặp hộp thoại yêu cầu tạo tài khoản bạn có thể nhấp vào
nút quản lý tài khoản Manage account trên thanh công cụ Blog Post.

Bước 3: Trong bảng quản lý tài khoản, bạn nhấp
New để tạo tài khoản tới tài khoản của Blog. Tiếp đến, bạn chọn hệ thống blog nào bạn đang dung, Cung cấp username và password.

Bước 4: Giờ thì bạn có thể soạn bài viết của mình trên Word 2007.
Sau khi hoàn thành, để xuất bản lên Blog, bạn click nút Publish >> chọn Publish để đăng bài ngay hay nút publish as draff để lưu lại bản nháp.

Ngoài ra bạn có thể dùng các nút trên thanh công cụ Blog post khác như xem trang chủ (nút Homepage), chỉnh sửa (nút Open Existing).

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN