Đường viền và nền cho bảng trong word 2010
Đăng lúc 12/05/2012 10:46:00 PM

  1. Định dạng đường viền cho bảng
Tạo đường viền cho Tables ta làm các bước sau:
- Tô khối cả bảng và chọn Tables Tools.
- Chọn tiếp Design, nhấn vào nút Border chọn All Borders
- Chọn các kiểu đường viền và nhấp OK
b. Tô nền cho bảng
Phối hợp màu sắc để tạo nền cho Tables. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
 Chọn các ô cần tô màu, sau đó nhấn vào Tables Tools chọn Design.
 Chọn tiếp mục Shading và chọn màu nền cho ô đó.
Bạn có thể phối hợp các màu để cho Tables của bạn ấn tượng hơn

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN