Tìm nhanh từ đồng nghĩa trong Word
Đăng lúc 12/05/2012 11:00:00 PM
Tìm nhanh từ đồng nghĩa trong Word


Tra từ đồng nghĩa, phản nghĩa:
Sử dụng tính năng Research, bạn còn có thể tra từ đồng nghĩa và từ phản nghĩa.
- Trong thẻ Review, nhóm Proofing, bạn nhấn nút Thesaurus.


- Giữ phím Alt và nhấn chuột vào từ cần tra. Kết quả sẽ hiển thị trong khung Research ở bên phải.

- Để chèn từ đồng nghĩa hoặc phản nghĩa đó vào tài liệu hiện hành, nơi con trỏ đang đứng, bạn đưa chuột vào từ trong danh sách kết quả, nhấn chuột vào mũi tên bên cạnh từ, chọn Insert.
- Để tìm tiếp từ đồng nghĩa / phản nghĩa của từ trong danh sách tìm được, bạn nhấn chuột vào từ đó trong danh sách kết quả.
Ghi chú: Bạn có thể tìm từ đồng nghĩa, phản nghĩa trong ngôn ngữ khác (ngoài tiếng Anh) bằng cách nhấn chuột vào hộp danh sách bên dưới khung nhập liệu Search for và chọn một ngôn ngữ, ví dụ như tiếng Pháp (French) chẳng hạn.

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN