Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013
Đăng lúc 12/05/2012 11:38:00 PM
Hộp thư Gmail đã trở nên khá phổ biến và quen thuộc bởi có nhiều tính nhấp dẫn vượt trội hơn Yahoo!Mail:

- Dung lượng lớn, hiện tại là 6911 MB, tương đương với gần 7 Gigabytes, và dung lượng này vẫn đang tiếp tục tăng lên.
- Tốc độ đọc, đăng nhập/đăng xuất, gửi/nhận thư, đính kèm file rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với Yahoo!Mail.
- Được sử dụng các dịch vụ hấp dẫn của Google: Google Docs, Googlepages, Google Groups, Google Blogs…
Trong bai viết này xin giới thiệu cách thêm tài khoản Gmail vào trong Microsoft Outlook 2013.


Quá trình thực hiện gồm 2 bước chính sau:

Bước 1: Cấu hình Forwarding and POP/IMAP trong tài khoản Gmail.
Bước 2: Thêm tài khoản Gmail của bạn vào Microsoft Outlook 2013.
Trong bước 2 cần chú ý các thông số sau:
Trong phần Server information bạn vào theo nội dung sau
  • Account Type: POP3
  • Incoming mail server: pop.gmail.com
  • Outgoing mail server: smtp.gmail.com
Trong phần More Settings .Chọn tab Outgoing Server , đánh dấu tích vào mục My outgoing server (SMTP) requires authentication và Use same settings as my incoming mail server
Trong phần Advanced và vào các thông tin sau
  • Incoming Server (POP3): 995
  • Outgoing server (SMTP): 587
  • Đánh dấu tích vào mục : This server requires an encrypted connection (SSL)
  • Đánh dấu tích vào mục : Use the following type of encrypted connection to TLS

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN