Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý
Đăng lúc 12/26/2012 08:53:00 PM
Tài liệu 1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Xem thêm
Giáo trình silde Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống
Information Systems Analysis and Design [ Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin]

GIỚI THIỆU

Lời nói đầu 
Chương 1 Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý 
Chương 2 Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án 
Chương 3 Phân tích chức năng của hệ thống 
Chương 5 Thiết kế giao diện giữa người và máy 
Chương 6 Thiết kế kiểm soát và Chương trình 
Chương 7 Lập trình – chạy thử – bảo dưỡng 
Chương 8 Bài tập tổng hợp

Nếu bạn thấy bài viết này hay và có ích với bạn hãy nhấn nhấn "Thank" và chia sẻ bài viết này nhé 

Tài liệu 2

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý
Chương 1: Giới thiệu về hệ thống và hệ thống thông tin
Bài 1: Khái niệm về phân tích và thiết kế hệ thống
Bài 2. Khái niệm về hệ thống
Bài 3. Các đặc trưng của hệ thống
Bài 4: Hệ thống thông tin quản lý
Bài 5. Phân loại các loại thông tin

Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống
Bài 1. Đại cương về phân tích và thiết kế hệ thống
Bài 2. Khảo sát sơ bộ và xác lập dự án
Bài 3. Phân tích hệ thống về chức năngTài liệu 3

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Giới thiệu sơ lược một số phương pháp phân tích thiết kế Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là phương pháp luận để xây dựng và phát triển hệ thống thông tin bao gồm các lý thuyết, mô hình, phương pháp và các công cụ sử dụng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Có nhiều phưong pháp phân tích khác nhau. Ở đây chúng ta tóm lược một vài phương pháp quan trọng để làm phương tiện so sánh và đối chiếu tham khảo các tài liệu khác. Phương pháp Sadt ( Structured Analysis and Design Technique )LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN