Mod tạo Popup thông báo, quảng cáo cho vBB 4
Đăng lúc 12/15/2012 01:41:00 PM
Mod này giúp bạn tạo thông báo giữa trang, nút đóng thông báo được ghi nhớ bằng cookie, tùy chọn nhóm thành viên sẽ thấy thông báo popup.Center Popup for vBulletin 4


AdminCP Options:

Cách cài đặt:
Download
Hoặc 

 - UPload thư mục vtlai_js ngang hàng file index.php
AdminCP-> Manage Products -> Add/Import Product: Import file product-vtlai_preload_popup.xml

Change log:
v 1.1: Thêm tùy chọn nhóm thành viên sẽ nhìn thấy popup. Nhóm của Khách có Id=0


Nguồn sinhvienit.net

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN