Lập biểu thức toán học trong word 2010
Đăng lúc 12/05/2012 10:44:00 PM
Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán học trong word 2010


Công cụ toán học
Word 2010 cho phép bạn chèn các công thức toán học. Để xem công cụ toán học:
• Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn công thức toán học
• Chọn tab Insert trên vùng Ribbon
• Chọn nút Equation trên nhóm Symbols
• Chọn công thức toán học phù hợp hoặc Chọn Insert New Equation• Để chỉnh sửa công thức toán học: Kích chọn công thức và tab Design sẽ xuất hiện trên vùng Ribbon

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN