Định dạng in trong word 2010
Đăng lúc 12/05/2012 10:52:00 PM

Mỗi khi tạo file mới, trong cửa sổ văn bản đã có sẵn một trang giấy trắng để bắt đầu soạn văn bản (thường là giấy letter hoặc giấy A4). Chỉ khi nào cần đến chi tiết chính xác hơn chúng ta mới chọn lại khổ giấy khác
Tab Page Layout, nhóm Page Setup, chọn mũi tên dưới góc phải để mở hợp thoại Page Setup
  • Chọn loại giấy – Tab Paper
- Paper Size : chọn loại giấy, kích thước tương ứng sẽ hiện ra trong width và height, nếu chọn Custom phải cho số đo kích thước giấy trong width và height
  • Đặt lề cho trang in – Tab Margins
-         Top        : Lề đỉnh của trang in
-         Bottom   : Lề đáy của trang in
-         Left        : Lề trái của trang in
-         Right      : Lề phải của trang in
Nếu có dùng lệnh Mirror Margins để làm sách (tạo tính đối xứng giữa các trang) thì lệnh left và right sẽ trở thành Inside và Outside
-         Gutter : Khoảng cách dùng để đóng gáy sách
-         From edge: Khoảng cách từ mép của tờ giấy đến header hoặc footer
-         Orientation : chọn hướng in
  • Portrait : Giấy dọc
  • Landscape : Giấy ngang
-         Mirror margins : Đặt lề đối xứng nhau. Nếu lệnh này có dùng, giấy sẽ được phân biệt là có trang lẻ và trang chẵn (Odd and Even), thường áp dụng để in sách.
In tài liệu
-Tab File, chọn Print
- Copies: chọn số bản in
- Printer : chọn tên máy in tương ứng đã được cài đặt trong Windows. Nếu máy in đang sử dụng không có tên trong danh sách này (nghĩa là nó chưa được khai báo) thì phải thực hiện các bước sau:
  • Nhắp Start, chọn Settings và nhắp Printers.
  • Nhắp đúp vào biểu tượng Add Printer.
  • Thực hiện các bước cài đặt máy in của chức năng Add Printer Wizard
- Pages       : in số trang chọn lựa bằng cách gõ các số trang vào, dùng dấu “,” để phân cách các trang rời rạt, dấu gạch nối “-“ để in các trang liên tiếp

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN