Hướng dẩn chèn rank(Biểu tượng) cho nhóm thành viên
Đăng lúc 12/21/2012 03:35:00 PM
Hướng dẩn chèn rank cho nhóm thành viên

Đầu tiên các bạn Upload ảnh(iểu tượng) lên host
Nếu chưa có ảnh thì dùng bộ Rank do kenhdaihoc.com design tại đây
Share bộ rank mới còn nóng hổi Design by kenhdaihoc.com

Tiếp theo vào Admincp ==> User Ranks ==>Add New User Rank và làm theo ảnh bên dưới

Tạo xong các bạn vào User Rank Quản lý click vào update user titles and ranks để cập nhật danh hiệu thành viên

Cuối cùng là xem thành quả!

Chúc các bạn thành công!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN