Chuyển bảng thành văn bản và ngược lại trong word 2010
Đăng lúc 12/05/2012 10:48:00 PM

 • Chuyển đổi từ  Table sang Text:
-         Đặt con trỏ vào một ô bất kỳ trong Table
-         Trong thẻ Layout, nhóm Data, nhấn nút Convert to Text
-         Hiển thị hộp thoại sau:
-         Dùng các ký hiệu để phân cách nội dung trong ô thuộc Table
 • Paragrahp marks   dấu phân đoạn (tương đương nhấn phím Enter)
 • Tabs                     có khoảng cách phím Tab
 • Commas               dấu phẩy
  • Other dấu khác các dấu đã nêu bên trên, bạn gõ vào dấu bạn muốn bên cạnh
-         Nhấn OK
 • Chuyển đổi từ  Text sang Table:
-         Chọn dữ liệu muốn chuyển đổi thành Table
-         Trong thẻ Insert, nhóm Tables, nhấn Convert Text to Table
-         Hiển thị hộp thoại sau:
-         Chọn tùy chọn thích hợp sau đó nhắp nút OK
-         Dùng các ký hiệu để phân cách nội dung trong ô thuộc Table
 • Paragrahp marks   : dấu phân đoạn (tương đương nhấn phím Enter)
 • Tabs                     : có khoảng cách phím Tab
 • Commas               : dấu phẩy
 • Other                    : dấu khác các dấu đã nêu bên trên, bạn gõ vào dấu bạn muốn bên cạnh

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN