Chuyển bài viết sang box khác khi duyệt bài
Đăng lúc 12/04/2012 09:19:00 PM
Chuyển bài viết sang box khác khi duyệt bài - Move Thread to Other forum when Moderate
Có khi nào trong lúc duyệt bài bạn muốn di chuyển 1 đề tài nào đó sang chuyên mục khác ngay khi duyệt không ? Nếu có thì bài viết này thực sự hữu ích đối với bạn 


(Áp dụng cho mọi phiên bản vBB)


Ảnh demo:

Ảnh ban đầuSau khi hoàn thành


Chuyển bài viết sang box khác khi duyệt bài - Move Thread to Other forum when ModerateCách thực hiện

Mở file mocp/moderate.phpTìm đoạn này (Khoảng dòng 420):

print_label_row('<b>' . $vbphrase['forum'] . '</b>', '<a href="../' . fetch_seo_url('forum', array('forumid' => $thread['forumid'], 'title' => $vbulletin->forumcache["$thread[forumid]"]['title'])) . "\" target=\"_blank\">" . $vbulletin->forumcache["$thread[forumid]"]['title'] . "</a>");
Thêm vào phía sau

print_forum_chooser($vbphrase['forum'], "forumid[$thread[threadid]]", $thread['forumid']);

Tìm tiếp (Khoảng dòng 600):

$threadman->set_info('skip_first_post_update', true);


Thêm vào phía sau

$fid=intval($_POST['forumid'][$threadinfo['threadid']]);

if($fid)

$threadman->set('forumid', $fid);Chúc bạn thành công  
Trích: sinhvienit.net


Nếu bạn thấy bài viết này hay và có ích với bạn hãy nhấn nhấn "Thank" và chia sẻ bài viết này nhé 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN