Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ trong word 2010
Đăng lúc 12/05/2012 10:41:00 PM
Smart Art là tập hợp các loại đồ họa bạn có thể sử dụng để tổ chức thông tin trong tài liệu. Để chèn SmartArt:
• Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn minh họa hay hình ảnh
• Chọn tab Insert trên vùng Ribbon
• Chọn nút SmartArt
• Chọn vào SmartArt bạn muốn
• Chọn mũi tên phía bên trái để chèn văn bản hoặc gõ văn bản trong đồ họa.


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN