Các phím tắt trong word
Đăng lúc 12/05/2012 10:53:00 PM
PhímChức năng
Ctrl+1Giãn dòng đơn
Ctrl+2Giãn dòng đôi
Ctrl+5Giãn dòng 1,5
Ctrl+0Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn
F12Lưu tài liệu với tên khác
F7Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh
F4Lặp lại lệnh vừa làm
Ctrl+Shift+STạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động
Ctrl+Shift+FThay đổi phông chữ
Ctrl+Shift+PThay đổi cỡ chữ
Ctrl+DMở hộp thoại định dạng font chữ
Ctrl+MLùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)
Ctrl+Shift+MLùi đoạn văn bản ra lề 1 tab
Ctrl+TLùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab
Ctrl+Shift+TLùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab
Ctrl+FTìm kiếm ký tự
Ctrl+G (hoặc F5)Nhảy đến trang số
Ctrl+HTìm kiếm và thay thế ký tự
Ctrl+KTạo liên kết (link)
Ctrl+]Tăng 1 cỡ chữ
Ctrl+[Giảm 1 cỡ chữ
Ctrl+Shift+>Tăng 2 cỡ chữ
Ctrl+Shift+<Giảm 2 cỡ chữ
Alt+Shift+SBật/Tắt phân chia cửa sổ Window
Ctrl+EnterNgắt trang
Start+DChuyển ra màn hình Desktop
Start+EMở cửa sổ Internet Explorer, My computer
Ctrl+Alt+NCửa sổ MS word ở dạng Normal
Ctrl+Alt+PCửa sổ MS word ở dạng Print Layout
Ctrl+Alt+LĐánh số và ký tự tự động
Ctrl+Alt+FĐánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang
Ctrl+Alt+DĐánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó
Ctrl+Shift+AChuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển)
Alt+F10Phóng to màn hình (Zoom)
Alt+F5Thu nhỏ màn hình
Alt+Print ScreenChụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình
Print ScreenChụp toàn bộ màn hình đang hiển thị.

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN